Летен отпуск Провентусс България 2024

Уважаеми Господа,

С настоящото Ви уведомяваме, че нашата компания ще бъде затворена за доставки /седмици 30та и 31ва/ поради летен отпуск.

Периода е:
– от Събота 20-ти Юли (включително)
– до Неделя 4-ти Август (включително)

Поради тази причина, ние любезно молим да ни изпратите Вашите предвиждания и заявки за продукти за края на месец юли и до средата на месец август, които да ни позволят да планираме и доставим по най-добрия начин.
Последен ден/дата за експедиции ще бъде Четвъртък 18.07.2024 г.
Благодарим предварително за Вашето сътрудничество.
Ние оставаме на разположение и с най- добри пожелания,

Провентусс България


Dear Sirs,

We hereby notify you that our company will be closed for deliveries /weeks 30 and 31/ due to summer leave.

The period is:
– from Saturday 20 July (inclusive)
– until Sunday 4 August (inclusive)

For this reason, we kindly ask you to send us your forecasts and product requests for end of July and the middle of August, to allow us to plan and deliver in the best possible way.
The last day/date for dispatches will be Thursday 18.07.2024
Thank you in advance for your cooperation.
At your disposal we remain with Best Regards!

Proventuss Bulgaria