Новини

PBG_Sign София 1619, ул.Средорек 5

02 957 1544; 02 957 14 25

sofia@proventuss.com

www.proventuss.com

 

Уважаеми Господа,

С настоящото Ви уведомяваме, че нашата компания ще бъде затворена за доставки /седмици 31ва и 32ра/ поради летен отпуск.

Периода е:

– от Събота 25и Юли (включително)
– до Неделя 9ти Август (включително)

Поради тази причина, ние любезно молим да ни изпратите Вашите предвиждания и заявки за продукти за края на месец юли и до средата на месец август,
които да ни позволят да планираме и доставим по най-добрия начин.

Последен ден/дата за експедиции ще бъде Четвъртък 23.07.2020 г.

Благодарим предварително за Вашето сътрудничество.

Ние оставаме на разположение и с най-добри пожелания,

Провентусс България


Dear Sirs,

We hereby notify you that our company will be closed for deliveries /weeks 31 and 32/ due to summer leave.

The period is:

– from Saturday 26 July (inclusive)
– until Sunday 9 August (inclusive)

For this reason, we kindly ask you to send us your forecasts and product requests for end of July and the middle of August, to allow us to plan and deliver in the best possible way.

The last day/date for dispatches will be Thursday 23.07.2020

Thank you in advance for your cooperation.

At your disposal, we remain with

Best regards!

Proventuss Bulgaria