Новини

PBG_Sign София 1619, ул.Средорек 5

02 957 1544; 02 957 14 25

sofia@proventuss.com

www.proventuss.com

Скъпи Приятели,

Обръщаме се към Вас с информация за актуалните ни действия и организация във връзка с преодоляването на кризата, причинена от COVID-19. Надяваме се, че предприетите мерки ще дадат възможност да обслужваме нашите клиенти, за да могат да планират своето производство и текущи проекти.

Все още картината е много динамична и е изключително трудно да се формулират и следват ефективни решения. Настоящето изисква максимални усилия за координация.

С днешна дата /23ти март/ ние молим да получаваме заявки за продукти по телефон и електронна поща, както следва:

От Понеделник до Петък включително – приемане на заявките.

Сряда – издаване и експедиция на заявките от Петък, Понеделник и Вторник.

Петък – издаване и експедиция на заявките от Сряда и Четвъртък.

Клиенти без предварителни заявки няма да могат да бъдат обслужвани, а складът ни ще бъде отворен за издаване и експедиции само в дните Сряда и Петък.

Бъдете здрави!

Провентусс България