BG16RFOP002-2.073-0082-C01

ПРОВЕНТУСС БЪЛГАРИЯ ООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-0082-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Продължителността но проекта е 3 месеца с начална дата 23.06.2020 г.

unnamed opik-logo-share